وب سایت گلفروشی نیلوفر آبی در دست تعمیرات می باشد

کرج- مهرشهر - ابتدای بلوار شهرداری
026-33410003
026-33413971
0933-6244421

لینک اینستاگرام : https://www.instagram.com/goleniloofareabi/